Start / Nationella informationsmängder / Kroppstemperatur

NIM - KroppstemperaturMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Kroppstemperatur
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord mätvärden, kroppstemperatur, kroppstemperaturmätning


Beskrivning

NIM kroppstemperatur används för att beskriva mätning och resultat patients kroppstemperatur


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Kroppstemperatur


Beskrivning av informationsklasser


Kroppstemperaturmätning : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..156342008 | temperaturmätning |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses
beskrivningST0..1kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses
tidIVL0..1starttid, sluttid
kommentarST0..1angivelse av kommentar till aktivitet
syfteCD_CV0..*kod från << 363675004 | avsikt |
kroppsställningCD_CV0..1kod från urval kroppsställning
Kroppstemperatur : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från < 386725007 | kroppstemperatur |
värdePQ1mätetalet i grader Celsius (kod: cel) med 0-1 decimal
skalaCD_CV0..1den mätskala som värdet är uppmätt på i de fall då detta inte uttrycks i attributet typ eller värde
statusCD_CV156431000052106 | urval observationsstatus |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den observation som avses
tidTS0..1tidpunkt då kroppstemperatur uppmätts
kommentarST0..1angivelse av kommentar till observation


Kodverk

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Kroppstemperaturmätning.syfte
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 363675004 | avsikt |

Urval kroppsställning
Snomed CT-id Begrepp
10904000upprättstående ställning
102538003liggande kroppsställning
33586001sittställning

Kroppstemperatur.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från < 386725007 | kroppstemperatur |

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003känd förekomst
410518001mål
410519009i riskzon för