Start / Nationella informationsmängder / Kroppsstruktur

NIM - KroppsstrukturMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Kroppsstruktur
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-04-16
Publicerad 2021-04-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord övrigt, kroppsstruktur, lateralitet


Beskrivning

NIM kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Kroppsstruktur


Beskrivning av informationsklasser


: Kroppsstruktur
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 442083009 | anatomisk eller förvärvad kroppsstruktur |
lateralitetCD_CV0..1 | |
preciseringCD_CV0..*kod från << 106233006 | topografisk modifierare |Kodverk

Kroppsstruktur.kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 442083009 | anatomisk eller förvärvad kroppsstruktur |

Kroppsstruktur.precisering
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 106233006 | topografisk modifierare |Refererade NIM:ar