Start / Nationella informationsmängder / Kroppsstruktur

NIM - KroppsstrukturMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Kroppsstruktur
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord övrigt, kroppsstruktur, lateralitet


Beskrivning

NIM kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Kroppsstruktur


Beskrivning av informationsklasser


: Kroppsstruktur
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 442083009 | anatomisk eller förvärvad kroppsstruktur |
lateralitetCD_CV0..17771000 | vänster |, 24028007 | höger | eller 51440002 | höger och vänster |
preciseringCD_CV0..*kod från << 106233006 | topografisk modifierare |


Kodverk

.kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 442083009 | anatomisk eller förvärvad kroppsstruktur |

.lateralitet
Kodsystem Uttryck
Snomed CT7771000 | vänster |, 24028007 | höger | eller 51440002 | höger och vänster |

.precisering
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 106233006 | topografisk modifierare |