Start / Nationella informationsmängder / Kommunikationssätt

NIM - KommunikationssättMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Kommunikationssätt
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-06-16
Publicerad 2021-06-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord övrigt, person, kommunikationssätt


Beskrivning

NIM kommunikationssätt används för att beskriva information om en persons sätt att kommunicera med sin omgivning


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Kommunikationssätt


Beskrivning av informationsklasser


: Kommunikationssätt
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från ISO 639-3, teckenspråk eller alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
föredragetBL_NONNULL0..1angivelse av om detta kommunikationssätt är det av individen föredragna i det specifika sammanhanget
beskrivningST0..1textuell beskrivning av individens sätt att kommunicera