Start / Nationella informationsmängder / Kirurgisk åtgärd (Hälso- och sjukvård)

NIM - Kirurgisk åtgärd (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Kirurgisk åtgärd
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord åtgärd, kirurgisk åtgärd


Beskrivning

används för att beskriva en utförd eller planerad kirurgisk åtgärd.


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Kirurgisk åtgärd (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasserKirurgisk åtgärd : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1 | kirurgisk åtgärd |
| |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
syfteCD_CV0..*kod från << 363675004 | avsikt |
metodCD_CV0..1129236007 | öppen åtkomst |
423827005 | endoskopi |
tidIVL0..1starttid, sluttid
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den kirurgiska åtgärd som avses
kommentarST0..1angivelse av kommentar till kirurgiska åtgärdKodverk

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Kirurgisk åtgärd.syfte
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 363675004 | avsikt |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Kroppsstruktur (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva kroppens anatomiska delar