NIM - KirurgiMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Kirurgi
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-04-16
Publicerad 2021-04-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord åtgärd, kirurgi


Beskrivning

NIM kirurgi används för att beskriva en utförd eller planerad kirurgisk åtgärd.


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Kirurgi


Beskrivning av informationsklasserKirurgi : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1 | |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
syfteCD_CV0..*kod från << 363675004 | avsikt |
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av den kirurgiska åtgärd som avses
tidIVL0..1starttid, sluttid
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den kirurgiska åtgärd som avses
kommentarST0..1angivelse av kommentar till kirurgiska åtgärdKodverk

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Kirurgi.syfte
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 363675004 | avsikt |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - KroppsstrukturNIM kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar