Start / Nationella informationsmängder / Insättning och avlägsnande av transplantat

NIM - Insättning och avlägsnande av transplantatMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Insättning-och-avlägsnande-av-transplantat
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord åtgärd, transplantation, avlägsnande av transplantat


Beskrivning

NIM insättning och avlägsnande av transplantat används för att beskriva aktiviteten transplantation eller avlägsnande av transplantat


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Insättning och avlägsnande av transplantat


Beskrivning av informationsklasser


Avlägsnande av transplantat | : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 30700006 | avlägsnande av transplantat |
statusCD_CV1kod från urval aktvitetsstatus
tidIVL0..1starttid, sluttid
metodCD_CV0..1kod från << 260686004 | metod |
Insättning av transplantat : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 77465005 | transplantation |
statusCD_CV1kod från urval aktvitetsstatus
tidIVL0..1starttid, sluttid
metodCD_CV0..1kod från << 260686004 | metod |


Kodverk

Avlägsnande av transplantat |.kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 30700006 | avlägsnande av transplantat |

Urval aktvitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbete

Avlägsnande av transplantat |.metod
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 260686004 | metod |

Insättning av transplantat.kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 77465005 | transplantation |

Urval aktvitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbete

Insättning av transplantat.metod
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 260686004 | metod |