Start / Nationella informationsmängder / Insättning och avlägsnande av implantat

NIM - Insättning och avlägsnande av implantatMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Insättning-avlägsnande-av-implantat
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2020:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord åtgärd, implantation, avlägsnande av implantat


Beskrivning

NIM insättning och avlägsnande av implantat används för att beskriva information om aktiviteten implantation eller avlägsnande av implantat


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Insättning och avlägsnande av implantat


Beskrivning av informationsklasser


Avlägsnande av implantat : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 284101009 | avlägsnande av implantat |
statusCD_CV1kod från urval aktivitetsstatus
tidIVL0..1starttid, sluttid
metodCD_CV0..1kod från << 260686004 | metod |
Insättning av implantat : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 71861002 | implantation |
statusCD_CV1kod från urval aktivitetsstatus
tidIVL0..1starttid, sluttid
metodCD_CV0..1kod från << 260686004 | metod |


Kodverk

Avlägsnande av implantat.kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 284101009 | avlägsnande av implantat |

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Avlägsnande av implantat.metod
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 260686004 | metod |

Insättning av implantat.kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 71861002 | implantation |

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Insättning av implantat.metod
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 260686004 | metod |