Start / Nationella informationsmängder / Insättning och avlägsnande av implantat

NIM - Insättning och avlägsnande av implantatMetadata

Id (URI)
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2020:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-04-16
Publicerad 2021-04-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord


BeskrivningVidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Insättning och avlägsnande av implantat


Beskrivning av informationsklasser

Avlägsnande av implantat : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 284101009 | avlägsnande av implantat |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
tidIVL0..1starttid, sluttid
metodCD_CV0..1kod från << 129306000 | kirurgiskt avlägsnande, aktivitet |

Insättning av implantat : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 782902008 | implantation |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
tidIVL0..1starttid, sluttid
metodCD_CV0..1kod från << 424832003 | kirurgiskt införande, aktivitet |
Kodverk

Avlägsnande av implantat.kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 284101009 | avlägsnande av implantat |

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Avlägsnande av implantat.metod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 129306000 | kirurgiskt avlägsnande, aktivitet |

Insättning av implantat.kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 782902008 | implantation |

Insättning av implantat.metod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 424832003 | kirurgiskt införande, aktivitet |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - KroppsstrukturNIM för kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar
NIM - ÅtgärdNIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.
NIM - ImplantatNIM implantat används för att beskriva implantat, dvs. något som har opererats in i kroppen i diagnostiskt, terapeutiskt eller experimentellt syfte
NIM - Insättning av implantatNIM insättning av implantat används för att beskriva information om aktiviteten implantation av implantat