Start / Nationella informationsmängder / Insättning av transplantat (Hälso- och sjukvård)

NIM - Insättning av transplantat (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Insättning-av-transplantat
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord åtgärd, transplantation


Beskrivning

används för att beskriva aktiviteten transplantation


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Insättning av transplantat (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser

Insättning av transplantat : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 77465005 | transplantation |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
tidIVL0..1starttid, sluttid
metodCD_CV0..1kod från << 424832003 | kirurgiskt införande, aktivitet |Kodverk

Insättning av transplantat.kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 77465005 | transplantation |

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Insättning av transplantat.metod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 424832003 | kirurgiskt införande, aktivitet |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - KroppsstrukturNIM för kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar
NIM - Åtgärd (Hälso- och sjukvård)Används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.
NIM - Transplantat (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva transplantat, dvs. operativt överförd levande vävnad