Start / Nationella informationsmängder / Insättning av transplantat

NIM - Insättning av transplantatMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Insättning-av-transplantat
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-09-15
Publicerad 2021-09-15
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord åtgärd, transplantation


Beskrivning

NIM insättning av transplantat används för att beskriva aktiviteten transplantation


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Insättning av transplantat


Beskrivning av informationsklasser

Insättning av transplantat : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 77465005 | transplantation |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
tidIVL0..1starttid, sluttid
metodCD_CV0..1kod från << 424832003 | kirurgiskt införande, aktivitet |Kodverk

Insättning av transplantat.kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 77465005 | transplantation |

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Insättning av transplantat.metod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 424832003 | kirurgiskt införande, aktivitet |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - KroppsstrukturNIM för kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar
NIM - ÅtgärdNIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.
NIM - TransplantatNIM transplantat används för att beskriva transplantat, dvs. operativt överförd levande vävnad