Start / Nationella informationsmängder / Insättning av implantat

NIM - Insättning av implantatMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Insättning-av-implantat
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-09-15
Publicerad 2021-09-15
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord åtgärd, implantation


Beskrivning

NIM insättning av implantat används för att beskriva information om aktiviteten implantation av implantat


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Insättning av implantat


Beskrivning av informationsklasser
Insättning av implantat : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 782902008 | implantation |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
tidIVL0..1starttid, sluttid
metodCD_CV0..1kod från << 424832003 | kirurgiskt införande, aktivitet |
Kodverk

Insättning av implantat.kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 782902008 | implantation |

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Insättning av implantat.metod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 424832003 | kirurgiskt införande, aktivitet |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - KroppsstrukturNIM för kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar
NIM - ÅtgärdNIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.
NIM - ImplantatNIM implantat används för att beskriva implantat, dvs. något som har opererats in i kroppen i diagnostiskt, terapeutiskt eller experimentellt syfte