Start / Nationella informationsmängder / Individuellt inriktad insats (Socialtjänst)

NIM - Individuellt inriktad insats (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-Individuelltinriktadinsats
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord individuellt inriktad insats, insats


Beskrivning

används för att beskriva individstödjande insats som en brukare kan få efter en individuell behovsprövning


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Individuellt inriktad insats (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser


Individuellt inriktad insats : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod för för individuellt inriktade insatser exempelvis med urval KSI
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses
beskrivningST0..1textuell beskrivning av insats eller aktivitet som avses
statusCD_CV1urval för aktivitetsstatus
tidIVL0..1starttid, sluttid