NIM - ImplantatMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Implantat
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-04-16
Publicerad 2021-04-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord resurs, implantat


Beskrivning

NIM implantat används för att beskriva implantat, dvs. något som har opererats in i kroppen i diagnostiskt, terapeutiskt eller experimentellt syfte


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Implantat


Beskrivning av informationsklasserImplantat : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1id-beteckning för implantat
typCD_CV0..1kod från << 40388003 | implantat |Kodverk

Implantat.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 40388003 | implantat |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - FörbrukningsartikelNIM förbrukningartikel används för att beskriva artikel för engångsbruk