Start / Nationella informationsmängder / Handling (Socialtjänst)

NIM - Handling (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-handling
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord handling


Beskrivning

NIM handling används för att beslkriva handling


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Handling (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser


Handling : Dokument
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod för typ av handling
titelST0..1ord eller fras avsedd för identifikation av ett dokument
beskrivningST0..1textuell beskrivning för den handling som avses
tidpunktTS0..1tidpunkt när handling anses inkommen eller upprättad