Start / Nationella informationsmängder / Hälso- och sjukvårdspersonal

NIM - Hälso- och sjukvårdspersonalMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Hälso-och-sjukvårdspersonal
Version 2.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-09-15
Publicerad 2021-09-15
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord person, hälso- och sjukvårdspersonal


Beskrivning

NIM hälso- och sjukvårdspersonal används för att beskriva person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter. Utredning kring begreppen yrke, roll, ansvar/funktion och begreppens relationer till varandra är påbörjad. Arbete är påbörjat tillsammans med SKR angående kodverk.


Informationsmodell

NIM - Hälso- och sjukvårdspersonal


Beskrivning av informationsklasser: Person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
förnamnST0..*angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.
efternamnST0..1angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

: Hälso- och sjukvårdspersonal
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1personal-id, t.ex HSA-id
befattningCD_CV|ST1kod eller text för den befattning en hälso- och sjukvårdspersonal har i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård
legitimationCD_CV0..*kod från 1.2.752.116.1.3.6 sosnyk eller 67031000052107 |urval legitimerade yrken|
specialistkompetensCD_CV0..* | urval specialistyrken läkare |
68661000052109 | urval specialiseringstjänstgöring läkare |
67051000052103 | urval specialistyrken sjuksköterska |
67071000052109 | urval specialistyrken tandläkare |
funktionCD_CV0..*kod för den funktion eller uppgift som arbetsgivaren tilldelar hälso- och sjukvårdspersonal utöver sin befattningKodverk

Urval legitimerade yrken
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbeteRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - OrganisationNIM organisation används för att beskriva organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom hälso- och sjukvård