Start / Nationella informationsmängder / Hälso- och sjukvårdspersonal

NIM - Hälso- och sjukvårdspersonalMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Hälso-och-sjukvårdspersonal
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-04-16
Publicerad 2021-04-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord person, hälso- och sjukvårdspersonal


Beskrivning

NIM hälso- och sjukvårdspersonal används för att beskriva person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter. Utredning kring begreppen yrke, roll, ansvar/funktion och begreppens relationer till varandra är påbörjad. Arbete är påbörjat tillsammans med SKR angående kodverk.


Informationsmodell

NIM - Hälso- och sjukvårdspersonal


Beskrivning av informationsklasser: Person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
förnamnST0..*angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn.
efternamnST0..1angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn.

: Hälso- och sjukvårdspersonal
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1personal-id, t.ex HSA-id
befattningCD_CV|ST1kod eller text för den befattning en hälso- och sjukvårdspersonal har i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård
legitimationCD_CV0..*kod från 1.2.752.116.1.3.6 sosnyk
specialistkompetensCD_CV0..*kod för den specialistkompetens inom hälso-och sjukvård som avses