Start / Nationella informationsmängder / Funktionstillstånd ICF (Hälso- och sjukvård)

NIM - Funktionstillstånd ICF (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Funktionstillstånd-ICF
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord hälsotillstånd, funktionstillstånd


Beskrivning

används för att beskriva funktionstillstånd med hjälp av ICF kodverk


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Funktionstillstånd ICF (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser


Funktionstillstånd :
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning

Funktionstillstånd : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från OID 1.2.752.116.1.1.3: ICF
värdeINT1mätetalet uttryckt enligt ICF-standarden 0-Ingen, 1-Lätt, 2-Måttlig, 3-Stor, 4-Total
statusCD_CV1410515003 | observerad förekomst |
tidTS0..1tidpunkt då funktionstillståndet observerades
beskrivningST0..1funktionstillstånd beskrivet i text

Funktionstillstånd (text) : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från OID 1.2.752.116.1.1.3: ICF
värdeST1funktionstillstånd beskrivet i text
statusCD_CV1410515003 | observerad förekomst |
tidTS0..1tidpunkt då funktionstillståndet observerades