Start / Nationella informationsmängder / Funktionstillstånd (Socialtjänst)

NIM - Funktionstillstånd (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-funktionstillstånd
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord funktionstillstånd, funktionsnedsättning


Beskrivning

används för att beskriva information om funktionstillstånd och bedömning av funktionsnedsättning


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Funktionstillstånd (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser


Bedömning av funktionsnedsättning : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1 kod för bedömning av funktionstillstånd exempelvis kroppsfunktion som avses
värdeANY1mätetalet uttryckt enligt skala 0-Ingen, 1-Lätt, 2-Måttlig, 3-Stor, 4-Total
beskrivningST0..1 används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs
statusCD_CV1410515003 | observerad förekomst |
tidTS|IVL(TS)0..1tidpunkt då funktionsnedsättning observerades

Funktionstillstånd : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1 kod för typ av funktionstillstånd som avses exempelvis med urval från ICF
värdeANY1 kod eller textuell beskrivning av funktionstillstånd
beskrivningST0..1 används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs
statusCD_CV1410515003 | observerad förekomst |
tidTS|IVL(TS)0..1tidpunkt då funktionstillståndet observerades