Start / Nationella informationsmängder / Förekomst av transplantat (Hälso- och sjukvård)

NIM - Förekomst av transplantat (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Förekomst-av-transplantat
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord hälsotillstånd, förekomst av transplantat


Beskrivning

används för att beskriva förekomst (eller avsaknad) av transplantat hos en patient, när dokumentation om insättning (eller avlägsnande) saknas


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Förekomst av transplantat (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser

Förekomst av transplantat : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeCD_CV1kod från << 737294004 | transplantat föreligger |
statusCD_CV1410515003 | observerad förekomst |
tidTS0..1händelsetid
negationBL_NONNULL0..1sant/falsktKodverk

Förekomst av transplantat.värde
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 737294004 | transplantat föreligger |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Kroppsstruktur (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva kroppens anatomiska delar
NIM - Hälsotillstånd (Hälso- och sjukvård)Används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.
NIM - Transplantat (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva transplantat, dvs. operativt överförd levande vävnad