Start / Nationella informationsmängder / Förekomst av transplantat

NIM - Förekomst av transplantatMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Förekomst-av-transplantat
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord hälsotillstånd, förekomst av transplantat


Beskrivning

NIM förekomst eller avsaknad av transplantat används för att beskriva observationen förekomst av transplantat


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Förekomst av transplantat


Beskrivning av informationsklasser


Förekomst av transplantat : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeANY1kod från << 737294004 | transplantat föreligger |
statusCD_CV1410515003 | observerad förekomst |
tidTS0..1händelsetid
negationBL_NONNULL1sant/falskt


Kodverk

Förekomst av transplantat.värde
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 737294004 | transplantat föreligger |