Start / Nationella informationsmängder / Förekomst av transplantat

NIM - Förekomst av transplantatMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Förekomst-av-transplantat
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-06-16
Publicerad 2021-06-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord hälsotillstånd, förekomst av transplantat


Beskrivning

NIM förekomst av transplantat används för att beskriva förekomst (eller avsaknad) av transplantat hos en patient, när dokumentation om insättning (eller avlägsnande) saknas


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Förekomst av transplantat


Beskrivning av informationsklasser

Förekomst av transplantat : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeCD_CV1kod från << 737294004 | transplantat föreligger |
statusCD_CV1410515003 | observerad förekomst |
tidTS0..1händelsetid
negationBL_NONNULL1sant/falsktKodverk

Förekomst av transplantat.värde
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 737294004 | transplantat föreligger |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - KroppsstrukturNIM kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar
NIM - HälsotillståndNIM hälsotillstånd används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.
NIM - TransplantatNIM transplantat används för att beskriva transplantat, dvs. operativt överförd levande vävnad