Start / Nationella informationsmängder / Förekomst av implantat (Hälso- och sjukvård)

NIM - Förekomst av implantat (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Förekomst-av-implantat
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord hälsotillstånd, förekomst av implantat


Beskrivning

används för att beskriva förekomst (eller avsaknad) av implantat hos en patient, när dokumentation om insättning (eller avlägsnande) saknas


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Förekomst av implantat (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser

Förekomst av implantat : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeCD_CV1kod från << 397578001 | utrustning in situ |
statusCD_CV1410515003 | observerad förekomst |
tidTS0..1händelsetid
negationBL_NONNULL0..1sant/falsktKodverk

Förekomst av implantat.värde
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 397578001 | utrustning in situ |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Hälsotillstånd (Hälso- och sjukvård)Används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.
NIM - Implantat (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva implantat, dvs. något som har opererats in i kroppen i diagnostiskt, terapeutiskt eller experimentellt syfte
NIM - Kroppsstruktur (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva kroppens anatomiska delar