Start / Nationella informationsmängder / Förekomst av implantat

NIM - Förekomst av implantatMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Förekomst-av-implantat
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord hälsotillstånd, förekomst av implantat


Beskrivning

NIM förekomst eller avsaknad av implantat används för att beskriva observationen förekomst av implantat


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Förekomst av implantat


Beskrivning av informationsklasser


Förekomst av implantat : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeANY1kod från << 397578001 | utrustning in situ |
statusCD_CV1410515003 | observerad förekomst |
tidTS0..1händelsetid
negationBL_NONNULL1sant/falskt


Kodverk

Förekomst av implantat.värde
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 397578001 | utrustning in situ |