Start / Nationella informationsmängder / Förekomst av implantat

NIM - Förekomst av implantatMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Förekomst-av-implantat
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-06-16
Publicerad 2021-06-16
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord hälsotillstånd, förekomst av implantat


Beskrivning

NIM förekomst av implantat används för att beskriva förekomst (eller avsaknad) av implantat hos en patient, när dokumentation om insättning (eller avlägsnande) saknas


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Förekomst av implantat


Beskrivning av informationsklasser

Förekomst av implantat : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeCD_CV1kod från << 397578001 | utrustning in situ |
statusCD_CV1410515003 | observerad förekomst |
tidTS0..1händelsetid
negationBL_NONNULL1sant/falsktKodverk

Förekomst av implantat.värde
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 397578001 | utrustning in situ |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - HälsotillståndNIM hälsotillstånd används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.
NIM - ImplantatNIM implantat används för att beskriva implantat, dvs. något som har opererats in i kroppen i diagnostiskt, terapeutiskt eller experimentellt syfte
NIM - KroppsstrukturNIM kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar