Start / Nationella informationsmängder / Diagnos (Hälso- och sjukvård)

NIM - Diagnos (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Diagnos
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord hälsotillstånd, diagnos


Beskrivning

beskriver bestämning och benämning av sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunktion


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Diagnos (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser

Diagnos : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1439401001 | diagnos |
8319008 | huvuddiagnos |
85097005 | bidiagnos |
värdeANY1OID 1.2.752.116.1.1.1: ICD-10-SE eller << 64572001 |sjukdom och annat avvikande tillstånd|
statusCD_CV1kod från 56431000052106| urval observationsstatus
visshetsgradCD_CV0..1410605003 | bekräftad |
415684004 | misstänkt |
tidTS|IVL(TS)0..1tidpunkt för observation
kommentarST0..1angivelse av kommentar till observation
allvarlighetsgradCD_CV0..1442452003 | livshotande |
59021000052107 | skadlig |
59031000052109 | besvärande |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den observation som avses
negationBL_NONNULL0..1flagga som negerar betydelsen av observationenKodverk

Diagnos.värde
Kodsystem Uttryck
Snomed CT OID 1.2.752.116.1.1.1: ICD-10-SE eller << 64572001 |sjukdom och annat avvikande tillstånd|

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003observerad förekomst
410518001mål
410519009i riskzon förRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Hälso- och sjukvårdspersonal (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård
NIM - HälsotillståndNIM hälsotillstånd används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.
NIM - KroppsstrukturNIM kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar