NIM - BlodtryckMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Blodtryck
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord mätvärden, blodtryck, diastoliskt blodtryck, systoliskt blodtryck


Beskrivning

NIM blodtryck används för att beskriva mätning och resultat av patients blodtryck


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Blodtryck


Beskrivning av informationsklasser


Blodtrycksmätning : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..146973005 | blodtrycksmätning |
statusCD_CV1kod från urval aktivitetsstatus | 56421000052109 |
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses
beskrivningST0..1kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses
tidIVL0..1starttid, sluttid
kommentarST0..1angivelse av kommentar till aktivitet
syfteCD_CV0..*kod från << 363675004 | avsikt |
kroppsställningCD_CV0..1kod från urval kroppsställning
Blodtryck : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1271650006 | diastoliskt blodtryck | eller 271649006 | systoliskt blodtryck |
värdePQ1mätetalet uttryckt i mm[Hg]
statusCD_CV156431000052106 | urval observationsstatus |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den observation som avses
tidTS0..1tidpunkt då blodtryck uppmätts
kommentarST0..1angivelse av kommentar till observation


Kodverk

Urval aktivitetsstatus 56421000052109
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Blodtrycksmätning.syfte
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 363675004 | avsikt |

Urval kroppsställning
Snomed CT-id Begrepp
10904000upprättstående ställning
102538003liggande kroppsställning
33586001sittställning
72587006lutande kroppsställning
34106002Trendelenburgläge

Blodtryck.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CT271650006 | diastoliskt blodtryck | eller 271649006 | systoliskt blodtryck |

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003känd förekomst
410518001mål
410519009i riskzon för