Start / Nationella informationsmängder / Bedömningsinstrument (Socialtjänst)

NIM - Bedömningsinstrument (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-Bedömningsinstrument
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord bedömningsinstrument


Beskrivning

används för att beskriva bedömningsinstrument exempelvis skattningsskalor


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Bedömningsinstrument (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser


Bedömningsinstrument : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod för typ av resurs som avses
mängdANY0..1angivelse av den kvantitativa omfattning som en resurs har, exempelvis värdet tusen kronor
beskrivningST0..1textuell beskrivning av resurs