Start / Nationella informationsmängder / Avlägsnande av transplantat (Hälso- och sjukvård)

NIM - Avlägsnande av transplantat (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Avlägsnande-av-transplantat
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord åtgärd, avlägsnande av transplantat


Beskrivning

används för att beskriva aktiviteten avlägsnande av transplantat


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Avlägsnande av transplantat (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser

Avlägsnande av transplantat | : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från << 30700006 | avlägsnande av transplantat |
statusCD_CV156421000052109 | urval aktivitetsstatus |
tidIVL0..1starttid, sluttid
metodCD_CV0..1kod från << 129306000 | kirurgiskt avlägsnande, aktivitet |Kodverk

Avlägsnande av transplantat |.kod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 30700006 | avlägsnande av transplantat |

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Avlägsnande av transplantat |.metod
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 129306000 | kirurgiskt avlägsnande, aktivitet |Refererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - TransplantatNIM transplantat används för att beskriva transplantat, dvs. operativt överförd levande vävnad
NIM - KroppsstrukturNIM kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar
NIM - ÅtgärdNIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.