NIM - Annan personMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Annan person
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord person, annan person


Beskrivning

NIM annan person används för att beskriva person som på något sätt är relaterad till patienten men som inte är hälso- och sjukvårdspersonal


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter. Att utreda kring annan persons relation till patienten som behöver specificeras, (exempel är syster och morfar). Status: ska/är påbörjad.


Informationsmodell

NIM - Annan person


Beskrivning av informationsklasser


: Person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
förnamnST0..*angivelse av förnamn, som är en persons givna namn och inkluderar tilltalsnamn
efternamnST0..1angivelse av efternamn, som är en persons familjenamn eller släktnamn
elektroniskAdressTEL0..*angivelse av elektronisk adressinformation
: Annan person
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV160041000052102 | person med relation till vård- och omsorgstagare |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av annan person om det ej framgår av attributet typ


Kodverk

.typ
Kodsystem Uttryck
Snomed CT60041000052102 | person med relation till vård- och omsorgstagare |