Start / Nationella informationsmängder / Andningsfrekvens (Hälso- och sjukvård)

NIM - Andningsfrekvens (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Andningsfrekvens
Version 1.0
Status Publicerad
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord mätvärden, andningsfrekvens, vitalparmeter


Beskrivning

används för att beskriva mätning av patients andningsfrekvens


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Andningsfrekvens (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser


Andningsfrekvensmätning : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1408867002 | andningsfrekvensmätning |
statusCD_CV1kod från | 56421000052109 | urval aktivitetsstatus
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses
beskrivningST0..1kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses
tidTS|IVL(TS)|QSET(TS)0..1angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras
kommentarST0..1angivelse av kommentar till aktivitet
syfteCD_CV0..*kod från << 363675004 | avsikt |
kroppsställningCD_CV0..1kod från | urval kroppsställning |

Andningsfrekvens : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..186290005 | andningsfrekvens |
värdePQ1mätetalet uttryckt i antalet andetag per minut
statusCD_CV156431000052106 | urval observationsstatus |
tidTS0..1tidpunkt då andningsfrekvens uppmätts
kommentarST0..1angivelse av kommentar till resultatKodverk

Urval aktivitetsstatus
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Andningsfrekvensmätning.syfte
Kodsystem Uttryck
Snomed CT kod från << 363675004 | avsikt |

Urval kroppsställning
Snomed CT-id Begrepp
10904000upprättstående ställning
102538003liggande kroppsställning
33586001sittställning

Urval observationsstatus
Snomed CT-id Begrepp
410515003observerad förekomst
410518001mål
410519009i riskzon förRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Medicinteknisk produktNIM medicinteknisk produkt används för att beskriva produkter som används inom hälso- och sjukvården eller av patienter själva
NIM - ÅtgärdNIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.
NIM - HälsotillståndNIM hälsotillstånd används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.
NIM - KroppsstrukturNIM för kroppsstruktur används för att beskriva kroppens anatomiska delar