Start / Nationella informationsmängder / Överkänslighetsutredning (Hälso- och sjukvård)

NIM - Överkänslighetsutredning (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Överkänslighetsutredning
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord åtgärd, överkänslighetsutredning, bedömning av allergisjukdom, utredning av överkänslighetstillstånd


Beskrivning

används för att beskriva aktiviteten överkänslighetsutredning för bedömning av allergisjukdom


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Överkänslighetsutredning (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser

Överkänslighetsagens : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från urval agens överkänslighet eller << 105590001 | substans |

Överkänslighetsagens födoämne : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..169091000052104 | urval agens födoämnesöverkänslighet |

Symtom relevant för överkänslighet : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeCD_CV166941000052100 | urval symtom på överkänslighet |
statusCD_CV1410605003 | observerad förekomst |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den observation som avses
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
visshetsgradCD_CV0..1410605003 | bekräftad förekomst |

Underlag :
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning

Antikroppstest : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från OID: 1.2.752.108.1 NPU
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidTS0..1händelsetid

Resultat av elimineringstest av födoämne : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1406212004 | immunstatus för överkänslighetsreaktion |
värdeCD_CV1 | positiv |
260385009 | negativ |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1textuell beskrivning av den observation som avses
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid

Elimineringstest av födoämne : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1278846007 | dietära åtgärder |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid

Resultat av laboratorieanalys : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från OID: 1.2.752.108.1 NPU
värdeANY1resultat
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextalternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid

Resultat av provokationstest : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1406212004 | immunstatus för överkänslighetsreaktion |
värdeCD_CV1 | positiv |
260385009 | negativ |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextangivelse av överkänslighetsagens i de fall då kodat agens saknas eller behöver preciseras ytterligare
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid

Resultat av pricktest plusmetod : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1251348006 | hudreaktion |
värdePQ1reaktionen uttryckt i plusgradering (1+, 2+, 3+ etc.
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextalternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid

Resultat av pricktest i milimeter : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1251348006 | hudreaktion |
värde PQ1reaktionens medeldiameter uttryckt i millimeter (kod: mm)
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextalternativ
tidTS0..1tid då resultat observerats

Provokationstest : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..152424002 | provokationstest |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid

Pricktest : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..137968009 | pricktest |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid

Överkänslighetstredning : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..166841000052106 | utredning av överkänslighet |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid
Kodverk

Urval agens överkänslighet eller << 105590001 substans
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbete

Urval agens födoämnesöverkänslighet
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbete

Urval symtom på överkänslighet
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbeteRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - HälsotillståndNIM hälsotillstånd används för att beskriva tillstånd av hälsa som en patient befinner sig i. Exempel på hälsotillstånd kan vara allergier, symtom eller diagnoser.
NIM - ÅtgärdNIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.
NIM - SubstansNIM substans används för att beskriva aktiva kemiska beståndsdelar av allergener, medel, ämnen, kemikalier, läkemedel och material
NIM - ÖverkänslighetstillståndNIM överkänslighetstillstånd används för att beskriva observationen överkänslighetstillstånd