Start / Nationella informationsmängder / Överkänslighetsutredning

NIM - ÖverkänslighetsutredningMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Överkänslighetsutredning
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord åtgärd, överkänslighetsutredning, bedömning av allergisjukdom, utredning av överkänslighetstillstånd


Beskrivning

NIM för överkänslighetsutredning används för att beskriva aktiviteten överkänslighetsutredning för bedömning av allergisjukdom


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter. Det finns utkast på mer specialiserade urval för de mest vanligt förekommande agens, symptom och utredningsmetoder som inte visas i modellen. För utredning av överkänslighet pågår ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Equalis för att ta fram relevanta urval av NPU-koder för laboratorietester. För att ta del av dessa urval, kontakta Socialstyrelsens förvaltning.


Informationsmodell

NIM - Överkänslighetsutredning


Beskrivning av informationsklasser


Refererar till : Deltagande
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV155351000052104 | objekt |
Överkänslighetsagens : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1se tabell överkänslighetsagens
Refererar till : Deltagande
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV155351000052104 | objekt |
Överkänslighetsagens födoämne : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1se tabell överkänslighetsagens - födoämnen
Refererar till : Deltagande
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV155351000052104 | objekt |
Refererar till : Deltagande
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV155351000052104 | objekt |
Bild : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
idII0..1id för bild
Refererar till : Deltagande
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV155351000052104 | objekt |
Symtom relevant för överkänslighet : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeANY166941000052100 | urval symtom på överkänslighet |
statusCD_CV1410605003 | observerad förekomst |
beskrivningST0..1fritextalternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
visshetsgradCD_CV0..1410605003 | bekräftad förekomst |
Överkänslighetstredning : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..166841000052106 | utredning av överkänslighet |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid
Underlag :
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
Resultat av elimineringstest av födoämne : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1406212004 | immunstatus för överkänslighetsreaktion |
värdeCD_CV110828004 | positiv | eller 260385009 | negativ |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextangivelse av överkänslighetsagens i de fall då kodat agens saknas eller behöver preciseras ytterligare
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
Elimineringstest av födoämne : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1278846007 | dietära åtgärder |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid
Resultat av pricktest plusmetod : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1251348006 | hudreaktion |
värdePQ1reaktionen uttryckt i plusgradering (1+, 2+, 3+ etc.
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextalternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
Resultat av provokationstest : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1406212004 | immunstatus för överkänslighetsreaktion |
värdeCD_CV110828004 | positiv | eller 260385009 | negativ |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextangivelse av överkänslighetsagens i de fall då kodat agens saknas eller behöver preciseras ytterligare
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
Bedömning av bildmaterial : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeCD_CV1kod för resultat av bildanalys
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextalternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
Bildanalys : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..124587005 | bildanalys |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses
Resultat av pricktest i milimeter : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1251348006 | hudreaktion |
värde PQ1reaktionens medeldiameter uttryckt i millimeter (kod: mm)
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextalternativ
tidTS0..1tid då resultat observerats
Resultat av laboratorieanalys : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från OID: 1.2.752.108.1 NPU
värdeANY1resultat
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritextalternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
Provokationstest : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..152424002 | provokationstest |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid
Pricktest : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..137968009 | pricktest |
statusCD_CV1398166005 | utförd |
tidIVL0..1starttid, sluttid


Kodverk

Urval symtom på överkänslighet
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbete

Resultat av elimineringstest av födoämne.värde
Kodsystem Uttryck
Snomed CT10828004 | positiv | eller 260385009 | negativ |

Resultat av provokationstest.värde
Kodsystem Uttryck
Snomed CT10828004 | positiv | eller 260385009 | negativ |