Start / Nationella informationsmängder / Överkänslighetstillstånd (Hälso- och sjukvård)

NIM - Överkänslighetstillstånd (Hälso- och sjukvård)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Överkänslighetstillstånd
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Hälso- och sjukvård
Nyckelord hälsotillstånd, överkänslighetstillstånd


Beskrivning

används för att beskriva observationen överkänslighetstillstånd


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Överkänslighetstillstånd (Hälso- och sjukvård)


Beskrivning av informationsklasser
Överkänslighetssymtom : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeANY166941000052100 | urval symtom på överkänslighet |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
410519009 | i riskzon för |
beskrivningST0..1fritext alternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
allvarlighetsgradCD_CV0..1442452003 | livshotande |
59021000052107 | skadlig |
59031000052109 | besvärande |
negationBL_NONNULL0..1sant/falskt
visshetsgradCD_CV0..1410605003 | bekräftad |
415684004 | misstänkt |

Överkänslighetsagens : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från urval agens överkänslighet eller << 105590001 | substans |
beskrivningST0..1fritextangivelse av överkänslighetsagens i de fall då kodat agens saknas eller behöver preciseras ytterligare

Överkänslighetstillstånd : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeANY1473010000 | överkänslighetstillstånd |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritext alternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
allvarlighetsgradCD_CV0..1442452003 | livshotande |
59021000052107 | skadlig |
59031000052109 | besvärande |
negationBL_NONNULL0..1sant/falskt
visshetsgradCD_CV0..1410605003 | bekräftad |
415684004 | misstänkt |Kodverk

Urval symtom på överkänslighet
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbete

Urval agens överkänslighet eller << 105590001 substans
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbeteRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - Diagnos (Hälso- och sjukvård)beskriver bestämning och benämning av sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunktion
NIM - Substans (Hälso- och sjukvård)används för att beskriva aktiva kemiska beståndsdelar av allergener, medel, ämnen, kemikalier, läkemedel och material