Start / Nationella informationsmängder / Överkänslighetstillstånd

NIM - ÖverkänslighetstillståndMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Överkänslighetstillstånd
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:2
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2021-09-15
Publicerad 2021-09-15
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord hälsotillstånd, överkänslighetstillstånd


Beskrivning

NIM överkänslighetstillstånd används för att beskriva observationen överkänslighetstillstånd


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter. Det finns utkast på mer specialiserade urval för de mest vanligt förekommande agens och symptom som inte visas i modellen. För att ta del av dessa urval, kontakta Socialstyrelsens förvaltning.


Informationsmodell

NIM - Överkänslighetstillstånd


Beskrivning av informationsklasser
Överkänslighetssymtom : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeANY166941000052100 | urval symtom på överkänslighet |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
410519009 | i riskzon för |
beskrivningST0..1fritext alternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
allvarlighetsgradCD_CV0..1442452003 | livshotande |
59021000052107 | skadlig |
59031000052109 | besvärande |
negationBL_NONNULL1sant/falskt
visshetsgradCD_CV0..1410605003 | bekräftad |
415684004 | misstänkt |

Överkänslighetsagens : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från urval agens överkänslighet eller << 105590001 | substans |
beskrivningST0..1fritextangivelse av överkänslighetsagens i de fall då kodat agens saknas eller behöver preciseras ytterligare

Överkänslighetstillstånd : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeANY1473010000 | överkänslighetstillstånd |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritext alternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
allvarlighetsgradCD_CV0..1442452003 | livshotande |
59021000052107 | skadlig |
59031000052109 | besvärande |
negationBL_NONNULL1sant/falskt
visshetsgradCD_CV0..1410605003 | bekräftad |
415684004 | misstänkt |Kodverk

Urval symtom på överkänslighet
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbete

Urval agens överkänslighet eller << 105590001 substans
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbeteRefererade NIM:ar

Namn Beskrivning
NIM - DiagnosBeskriver bestämning och benämning av sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunktion
NIM - SubstansNIM substans används för att beskriva aktiva kemiska beståndsdelar av allergener, medel, ämnen, kemikalier, läkemedel och material