Start / Nationella informationsmängder / Överkänslighetstillstånd

NIM - ÖverkänslighetstillståndMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Överkänslighet
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord hälsotillstånd, överkänslighetstillstånd


Beskrivning

NIM överkänslighetstillstånd används för att beskriva observationen överkänslighetstillstånd


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter. Det finns utkast på mer specialiserade urval för de mest vanligt förekommande agens och symptom som inte visas i modellen. För att ta del av dessa urval, kontakta Socialstyrelsens förvaltning.


Informationsmodell

NIM - Överkänslighetstillstånd


Beskrivning av informationsklasser


Överkänslighetssymtom : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeANY166941000052100 | urval symtom på överkänslighet |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst | eller 410519009 | i riskzon för |
beskrivningST0..1fritext alternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
allvarlighetsgradCD_CV0..1442452003 | livshotande | eller 59021000052107 | skadlig | eller 59031000052109 | besvärande |
negationBL_NONNULL1sant/falskt
visshetsgradCD_CV0..1410605003 | bekräftad | eller 415684004 | misstänkt |
Överkänslighetsagens : Resurs
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
typCD_CV0..1kod från urval agens överkänslighet eller << 105590001 | substans |
beskrivningST0..1fritextangivelse av överkänslighetsagens i de fall då kodat agens saknas eller behöver preciseras ytterligare
Överkänslighetstillstånd : Observation
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
värdeANY1473010000 | överkänslighetstillstånd |
statusCD_CV141051500 | observererad förekomst |
beskrivningST0..1fritext alternativ
tidTS|IVL(TS)0..1händelsetid
allvarlighetsgradCD_CV0..1442452003 | livshotande | eller 59021000052107 | skadlig | eller 59031000052109 | besvärande |
negationBL_NONNULL1sant/falskt
visshetsgradCD_CV0..1410605003 | bekräftad | eller 415684004 | misstänkt |


Kodverk

Urval symtom på överkänslighet
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbete

Överkänslighetssymtom.status
Kodsystem Uttryck
Snomed CT41051500 | observererad förekomst | eller 410519009 | i riskzon för |

Överkänslighetssymtom.allvarlighetsgrad
Kodsystem Uttryck
Snomed CT442452003 | livshotande | eller 59021000052107 | skadlig | eller 59031000052109 | besvärande |

Överkänslighetssymtom.visshetsgrad
Kodsystem Uttryck
Snomed CT410605003 | bekräftad | eller 415684004 | misstänkt |

Urval agens överkänslighet eller << 105590001 substans
Snomed CT-id Begrepp
Vidare arbete

Överkänslighetstillstånd.allvarlighetsgrad
Kodsystem Uttryck
Snomed CT442452003 | livshotande | eller 59021000052107 | skadlig | eller 59031000052109 | besvärande |

Överkänslighetstillstånd.visshetsgrad
Kodsystem Uttryck
Snomed CT410605003 | bekräftad | eller 415684004 | misstänkt |