Start / Nationella informationsmängder / Åtgärd (Socialtjänst)

NIM - Åtgärd (Socialtjänst)Metadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/st/NIM-åtgärd
Version 1.0
Status Under arbete
Version av NI Nationell informationsstruktur 2022:1
Utgivare Socialstyrelsen
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Område Socialtjänst
Nyckelord åtgärd


Beskrivning

används för att beskriva vidtagna åtgärder


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Åtgärd (Socialtjänst)


Beskrivning av informationsklasser


Åtgärd : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod för för vidtagna åtgärder exempelvis urval från KSI
beskrivningST0..1textuell beskrivning av vidtagen åtgärd som avses
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses
statusCD_CV1urval för aktivitetsstatus (planerad, pågår, utförd)
tidIVL0..1starttid, sluttid