NIM - ÅtgärdMetadata

Id (URI) http://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim/hos/NIM-Åtgärd
Version 1.0
Status Utkast
Version av NI Nationell informationsstruktur 2021:1
Utgivare Socialstyrelsen
Reviderad 2020-12-18
Publicerad 2020-12-18
Utgivningsspråk Svenska (SE)
Nyckelord åtgärd


Beskrivning

NIM åtgärd används för att beskriva åtgärder som patienten har genomgått eller som patienten kommer att genomgå. Exempel på åtgärder är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.


Vidare arbete

Notera att kodverken inte alltid är uttömmande för alla verksamhetsbehov eller alla angelägenheter.


Informationsmodell

NIM - Åtgärd


Beskrivning av informationsklasser


Åtgärd : Aktivitet
Namn Typ Kardinalitet Beskrivning
kodCD_CV0..1kod från kodverk för åtgärder
statusCD_CV1kod från urval aktivitetsstatus 56421000052109 |
tidIVL0..1starttid, sluttid
beskrivningST0..1kompletterande textuell beskrivning av den aktivitet som avses
hastighetANY0..1angivelse av hastighet för en viss aktivitet
kommentarST0..1angivelse av kommentar till aktivitet.
metodCD_CV0..1kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses
syfteCD_CV0..*kod från << 363675004 | avsikt |
kroppsställningCD_CV0..1kod från urval kroppsställning


Kodverk

Exempel kodverk för åtgärder
Urval aktivitetsstatus 56421000052109
Kodsystem Begrepp
Snomed CT<< 71388002 | åtgärd |
KVÅ1.2.752.116.1.3.2.3.4 - Koder, kodtexter för Klassifikation av vårdåtgärder(KVÅ)
KMÅ1.2.752.116.1.3.2.3.5 - Koder, kodtexter för Klassifikation av medicinska åtgärder(KMÅ)
KKÅ1.2.752.116.1.3.2.3.6 - Koder, kodtexter för Klassifikation av kirurgiska åtgärder(KKÅ)
KSI1.2.752.116.1.3.2.3.8 - Koder, kodtexter för Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter(KSI)
Snomed CT-id Begrepp
89925002inställd
410546004avbruten
385651009pågående
385660001inte utförd
398166005utförd
397943006planerad

Åtgärd.syfte
Kodsystem Uttryck
Snomed CTkod från << 363675004 | avsikt |

Urval kroppsställning
Snomed CT-id Begrepp
10904000upprättstående ställning
102538003liggande kroppsställning
33586001sittställning