Utkast - Utkast

 
Start / Nationella informationsmängder / Kroppstemperatur

1.2.752.116.4.4.6 - Kroppstemperatur 1.0 - UtkastSyfte med denna informationsmängd

Kroppstemperatur mäts ofta inom sjukvården och det är viktigt att man gör detta på ett standardiserat sätt för att värdena ska vara jämförbara.


Informationsmängd

Informationsmängd för kroppstemperatur


Beskrivning av informationsmängd

Id Typ Beskrivning
1.2.752.116.4.4.6 386725007 | kroppstemperatur | Temperatur i kroppen


Beskrivning av informationsklasser

1.2.752.116.4.4.6.1 | 276885007 | kärntemperatur i kroppen
Attribut Kod/kodverk Datatyp [Multiplicitet] Beskrivning
typ 60411000052106 | urval kroppstemperatur | CD_CV[1] Kod för den typ av kroppstemperatur som avses.
status 410515003 | känd förekomst | CD_CV[1] Snomed CT kod.
tid TS:{händelsetid} TS[1] Tidpunkt då temperaturen observerades.
värde PQ:{värde} PQ[1] Det uppmätta värdet uttryckt i grader Celsius (kod: cel) med 0-1 decimal.

Exempelinstans

Observation (Snomed CT-kod) 386725007 | kroppstemperatur |
Typ (Snomed CT-kod) 415974002 | temperatur i hörselgången |
Status (Snomed CT-kod) 410515003 | känd förekomst |
Tid (datum) 2019-10-19 12:34
Värde (värde+måttenhet) 37,1 °C

60411000052106 | urval kroppstemperatur | - Länk

Begrepp Kod Snomed CT
temperatur i hörselgången 415974002 Länk
temperatur i munhålan 415945006 Länk
temperatur i armhåla 415882003 Länk
temperatur i pannan 415922000 Länk
temperatur i rektum 307047009 Länk
temperatur i ljumsken 415929009 Länk
temperatur i vagina 364246006 Länk
temperatur i urinblåsa 698832009 Länk
kärntemperatur i kroppen 276885007 Länk


Metadata

URI https://www.socialstyrelsen.se/ni/nim/kroppstemperatur
OID 1.2.752.116.4.4.6
Namn Kroppstemperatur
Status Utkast
Version av informationsmängd 1.0 - Utkast
Version av Nationell informationsstruktur NI 2019:2
Förvaltande organisation Socialstyrelsen
Senast uppdaterad 2019-10-20
Språk sv-SE
Nyckelord kropp, temperatur, kroppstemperatur