Utkast - Utkast

 
Start / Nationella informationsmängder / Kroppstemperatur (kärntemperatur i kroppen)

Kroppstemperatur (kärntemperatur i kroppen) 1.0 - UtkastSyfte med denna informationsmängd

Syftet med NIM Kroppstemperatur (kärntemperatur i kroppen) är att med en mätning på något ställe i kroppen göra en approximation av den faktiska temperaturen i kroppens kärna. Vi är med denna NIM intresserade av kärntemperaturen och inte t.ex. temperaturen i en förfrusen fot. Därför har vi till det terminologiska urvalet valt de begrepp i Snomed CT som just avser att uppmäta kärntemperaturen.

Till exempel är rektal mätning väldigt nära den faktiska kärntemperaturen och brukar i praktiken inte använda något temperaturtillägg för att skatta kärntemperaturen, medan temperaturmätning i armhålan kan leda till ett tillägg av 0.5 grader för att efterlikna kärntemperaturen.

En konsekvens av detta är att det behövs prekoordinerade begrepp för alla kärntemperaturmätningar som vi önskar ha i det terminologiska urval som ska kopplas till NIM:en för kärntemperatur.
Kroppstemperatur översikt av delar


Informationsmängd

Informationsmängd för kroppstemperatur


Beskrivning av informationsmängd

Id Typ Beskrivning
1.2.752.116.4.4.6 386725007 | kroppstemperatur | Temperatur i kroppen


Beskrivning av informationsklass

1.2.752.116.4.4.6.1 | 276885007 | kärntemperatur i kroppen
Attribut Kod/kodverk Datatyp [Multiplicitet] Beskrivning
typ 60411000052106 | urval kroppstemperatur | CD_CV[1] Kod för den typ av kroppstemperatur som avses.
status 410515003 | känd förekomst | CD_CV[1] Snomed CT kod.
tid TS:{händelsetid} TS[1] Tidpunkt då temperaturen observerades.
värde PQ:{värde} PQ[1] Det uppmätta värdet uttryckt i grader Celsius (kod: cel) med 0-1 decimal.

Exempelinstans

Observation (Snomed CT-kod) 386725007 | kroppstemperatur |
Typ (Snomed CT-kod) 415974002 | temperatur i hörselgången |
Status (Snomed CT-kod) 410515003 | känd förekomst |
Tid (datum) 2019-10-19 12:34
Värde (värde+måttenhet) 37,1 °C

60411000052106 | urval kroppstemperatur | - Länk

Begrepp Kod Snomed CT
temperatur i hörselgången 415974002 Länk
temperatur i munhålan 415945006 Länk
temperatur i armhåla 415882003 Länk
temperatur i pannan 415922000 Länk
temperatur i rektum 307047009 Länk
temperatur i ljumsken 415929009 Länk
temperatur i vagina 364246006 Länk
temperatur i urinblåsa 698832009 Länk
kärntemperatur i kroppen 276885007 Länk


Metadata

URI https://www.socialstyrelsen.se/ni/nim/kroppstemperatur
OID 1.2.752.116.4.4.6
Namn Kroppstemperatur
Status Utkast
Version av informationsmängd 1.0 - Utkast
Version av Nationell informationsstruktur NI 2019:2
Förvaltande organisation Socialstyrelsen
Senast uppdaterad 2019-10-20
Språk sv-SE
Nyckelord kropp, temperatur, kroppstemperatur