Start / Introduktion
 

Introduktion till nationell informationsstruktur

Den nationella informationsstrukturen, kallad NI, är ett ramverk med referensmodeller som används som utgångspunkt för att utveckla en strukturerad dokumentation kring patienter och brukare. NI innefattar process-, begrepps- och informationsmodeller.

Med NI som utgångspunkt kan verksamheterna inom vård och omsorg gå från en dokumentbaserad till en informationsbaserad dokumentation. Information som skapas i vård- och omsorgsprocessen, kring en enskild individ, ska bara behöva dokumenteras en gång, för att sedan kunna återanvändas och utbytas i olika syften utan att mening och sammanhang går förlorat. Informationen ska vara möjlig att hitta och ta del av, i sin rätta kontext, för den som är behörig att ta del av den.

Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar NI sedan 2010. Sedan 2016 ingår uppdraget i Socialstyrelsens instruktion, som en del av uppgifterna som rör statlig styrning med kunskap. Det innebär en ökad stabilitet och långsiktighet i arbetet, som också är en viktig del i Vision e-hälsa 2025.