Processmodell > Hälso- och sjukvård

Processmodell - Hälso- och sjukvård länk

Hoppa till:
Följa upp:Process Åtgärda:Process Bedöma behov av åtgärder:Process Utreda:Process Bedöma behov av utredning:Process Ta emot vårdbegäran för egen räkning:Process

Processteg
Namn Beskrivning
  Följa upp : Processteg
  Åtgärda : Processteg
  Bedöma behov av åtgärder : Processteg
  Utreda : Processteg
  Bedöma behov av utredning : Processteg
  Ta emot vårdbegäran för egen räkning : Processteg