NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Resurs

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen resurs håller information om något som förekommer som del i en aktivitet, observation eller process inom hälso- och sjukvård och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel, organ och blod. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är TNS-maskin, implantat och läkemedel.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning på en viss verklig instans av resurs, exempelvis MR-maskinen på avdelning R23, rum 3.

typ 0..1 CD_CV

Kod för typ av resurs, exempelvis skalpell eller typ av läkemedel (som till exempel kan anges med NPL-id).

gruppidentitet 0..* II

Angivelse av identitetsbeteckning för en grupp av resurser, t.ex. ett batchnummer eller partinummer.

mängd 0..1 ANY

Angivelse av den kvantitativa omfattning som en resurs har, uttryckt exempelvis som volym, massa eller antal. Exempel kan vara att den använda resursen blodtrycksmanschett är en till antalet.

Det finns även möjlighet att ange en textuell beskrivning av mängd. Ett exempel på detta kan vara "en golfbolls storlek" då resursklassen används för att representera mängden salva som skall appliceras i en läkemedelsordination.

beskrivning 0..1 ST

Textuell beskrivning av resurs. Används som komplement, eller i stället för, attributet typ i de fall en textuell beskrivning krävs.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet typ eller beskrivning.

Relationer
Namn Början Slut
 har : Association
 Resurs
 Deltagande
 har : Association
 Resurs
 Resursegenskap

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Resurs
Koncept Text Resurs (inom hälso- och sjukvård)

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI