NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Hälsotillstånd

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Observerat hälsotillstånd
 Hälsotillstånd
 är ett : Association
 Potentiellt hälsotillstånd
 Hälsotillstånd
 kan påverka : Association
 Omgivningsfaktorer
 Hälsotillstånd
 avser påverka eller utreda : Association
 Ordination
 Hälsotillstånd
 dokumenteras som : Association
 Hälsotillstånd
 Uppgift i patientjournal
 kan föranleda : Association
 Hälsotillstånd
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Tillstånd (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text De delar av hälsotillståndet som dokumenteras som observerade eller potentiella hälsotillstånd i klassen observation.
Socialstyrelsens termbank Text Hälsotillstånd i Socialstyrelsens termbank
Anmärkning: Hälsotillstånd används i allmänspråket men också inom vård och omsorg om tillstånd av hälsa i vid mening som en individ befinner sig i. Men hälsotillstånd används även mer specifikt i betydelsen tillstånd som en person potentiellt kan vända sig till hälso- och sjukvården för. Här räknas alla tillstånd hanterade av hälso- och sjukvården in, således även till exempel det tillstånd personens syn har (i samband med en synundersökning inför körkort) eller det tillstånd den blivande modern befinner sig i (i samband med mödravårdsbesök). Hälsotillstånd används alltså i flera betydelser. Det innebär att om man vill vara precis måste man tydliggöra vilken betydelse som avses.

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI