NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Individanpassad process  

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen individanpassad process håller information om den individuellt anpassade processen inom vård och omsorg som en vård- och omsorgstagare genomgår med syfte att identifiera och hantera problem och tillstånd. Processen innefattar hela processen från vård- och omsorgsinitiering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljningen kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 1 II

Angivelse av identitetsbeteckning för en specifik individanpassad process. Identitetsbeteckningen används för att dokumentation ska kunna hållas samman när en vård- och omsorgstagare erhåller vård och omsorg från flera aktörer.

Relationer
Namn Början Slut
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Individanpassad process  
 initierar : Association
 Vård- och omsorgsinitiering
 Individanpassad process  

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Individanpassad process (inom vård och omsorg)

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI