NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Utförd aktivitet

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Aktivitet inom hälso- och sjukvård som har utförts. Exempel på utförd aktivitet är en genomförd såromläggning eller en genomförd operation.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Utförd aktivitet
 Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Aktivitet (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Aktivitet med attributet status

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI