NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Deltagande

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen deltagande håller information om på vilket sätt en viss innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst givet sammanhang. Exempel på deltagande är att en vård- och omsorgspersonal deltar i aktiviteten utredning i egenskap av utförare.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 1 CD_CV

Kod för hur en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.

Notera att det finns ett kodverk framtaget för deltagandetyper. Se separat bilaga.

tid 0..1 TS|IVL(TS)

Angivelse av tid då en innehavare av roll, organisation eller resurs deltar i ett visst sammanhang.

Relationer
Namn Början Slut
 har : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt
 Deltagande
 utförs av innehavare av : Association
 Roll
 Deltagande
 har : Association
 Resurs
 Deltagande
 har : Association
 Deltagande
 Organisation

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Saknas

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI