NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Potentiellt hälsotillstånd

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Hälsotillstånd hos en patient som bedöms möjligt i framtiden. Exempel på potentiella tillstånd är måltillstånd och risktillstånd.

Relationer
Namn Början Slut
 är ett : Association
 Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård)
 Potentiellt hälsotillstånd
 är ett : Association
 Risktillstånd
 Potentiellt hälsotillstånd
 är ett : Association
 Potentiellt hälsotillstånd
 Hälsotillstånd

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Tillstånd (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till ”mål” eller ”i riskzon för” samt attributet värde och vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI