NI

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Organisation

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen organisation håller information om verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna.

Exempel på organisation är enskilda verksamheter inom socialtjänst, organisationer inom skolväsende eller polismyndighet.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning för organisationen.

typ 0..1 CD_CV

Kod för den organisationstyp som avses.

namn 0..1 ST

Angivelse av organisationens namn.

adress 0..* AD

Angivelse av utdelningsadress för en organisation, exempelvis Råsundavägen 51, 169 57 Solna.

elektroniskAdress 0..* TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation till organisation. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer till växel, e-postadress eller webbadress.

Relationer
Namn Början Slut
 har uppdrag för : Association
 Vård- och omsorgspersonal
 Organisation
 i relation till : Association
 Vård- och omsorgstagare
 Organisation
 har : Association
 Deltagande
 Organisation
 har uppdrag för : Association
 Annan person
 Organisation

Taggade värden
Namn Typ Värde
Koncept Text Organisation och Organisation (inom vård och omsorg)

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg Diagram
NI