NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Ansökan om bistånd

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Ansökan om bistånd
 Aktualisering

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Ansökan om bistånd i Socialstyrelsens termbank
begäran till ansvarig nämnd om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen

Anmärkning: En ansökan om bistånd innebär att det hos nämnden uppkommer ett ärende. En ansökan om bistånd kan vara skriftlig eller muntlig. Den kan framställas av den enskilde själv eller av hans eller hennes legala företrädare. Exempel: ansökan om ekonomiskt bistånd, ansökan om kontaktperson och ansökan om hemtjänst.
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsinitiering
Motsvaras i informationsmodellen Text Aktualisering med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI