NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Socialtjänstpersonal

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen socialtjänstpersonal håller information om roll som person har som i sitt yrke utför socialtjänst på uppdrag av en organisation. Socialtjänstpersonal kan utgöras av en person som arbetar med myndighetsutövning, till exempel en handläggare som utreder och beslutar om behov av insatser eller en person som utför de insatser som en brukare har fått beviljade. Exempel på det sistnämnda är någon som förestår en verksamhet (ibland kallad föreståndare) på ett HVB-hem, en personlig assistent eller boendestödjare.

Exemplen handläggare och föreståndare pekas särskilt ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
id 0..1 II

Angivelse av identitetsbeteckning som en person har när denne arbetar i rollen som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation. Till exempel kan en person ha en identitetsbeteckning i sin roll som handläggare.

befattning 0..1 CD_CV|ST

Kod eller text för den befattning en socialtjänstpersonal har när denne arbetar i rollen som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar.

adress 0..* AD

Angivelse av utdelningsadress som en person har i sin roll som socialtjänstpersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom socialtjänsten.

elektroniskAdress 0..* TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som socialtjänstpersonal. Här avses även telefonnummer. Exempel är direktnummer eller personlig e-postadress.

Relationer
Namn Början Slut
 antar rollen : Association
 Person
 Socialtjänstpersonal
 dokumenteras av : Association
 Beslutsstatus
 Socialtjänstpersonal
 har uppdrag för : Association
 Socialtjänstpersonal
 Organisation
  : Generalization
 Roll
 Socialtjänstpersonal

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgspersonal
Koncept Text Socialtjänstpersonal

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI