NI

Begreppsmodell > Socialtjänst

Begrepp - Enskild verksamhet

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Organisation (inom socialtjänst), annan än en nämnd eller Statens institutionsstyrelse, som genomför en individuellt inriktad insats enligt ett uppdrag.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Enskild verksamhet
 Organisation (inom socialtjänst)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Organisation (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Organisation med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI