NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Organisation

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna.

Exempel som särskilt pekas ut som organisationer som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är kriminalvård och polismyndighet.  

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Organisation
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Organisation
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Organisation

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI