NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Kroppsstruktur

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning
Klassen kroppsstruktur håller information om kroppens anatomiska delar såsom organ, lemmar och deras komponenter, inklusive sidoangivelse (lateralitet) och ytterligare precisering.
Pm Status Utkast

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
kod 0..1 CD_CV

Kod för angivelse av kroppens anatomiska delar såsom organ, lemmar och deras komponenter. Exempel på anatomiska delar kan vara huvud, struktur, atrioventrikulär klaff, pulmonär alveolär struktur eller höger fot, struktur). Det sista exemplet kan även uttryckas med att kod sätts till fot, struktur och attributet lateralitet satt till höger.  

lateralitet 0..1 CD_CV

Kod för angivelse av lateralitet. Detta attribut används för att skilja på de anatomiska kroppsdelar som uppträder parvis, exempelvis ögon och armar. Om det finns behov av att ange en viss sida av ett givet organ, exempelvis höger ansiktshalva uttrycks detta i attributet precision.

Giltiga värden är vänster, höger eller bilateralt.

precisering 0..* CD_CV

Kod för att vid behov ytterligare precisera lokalisation.

Ett exempel på detta kan vara att attributet precisering sätts till medial för att i kombination med attributet kod satt till inguinalregion, struktur och lateralitet satt till vänster kunna ange "vänster ljumske, medialt".

Relationer
Namn Början Slut
 beskriver anatomisk lokalisation för : Association
 Observation
 Kroppsstruktur
 utförs på : Association
 Aktivitet
 Kroppsstruktur

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI