NI

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Remiss

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen remiss håller information om vårdbegäran som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av medicinskt ansvar för en patient.

Relationer
Namn Början Slut
 har mottagare : Association
 Remiss
 Organisation
 har avsändare : Association
 Remiss
 Organisation
  : Generalization
 Vårdbegäran
 Remiss

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Vård- och omsorgsinitiering
Koncept Text Kontaktorsak och Vårdbegäran för egen räkning

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI