NI

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begrepp - Visshetsgrad

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Grad av visshet

Här avses grad av visshet för att ett visst hälsotillstånd föreligger, exempelvis om hälsotillståndet är bekräftat eller misstänkt.

Relationer
Namn Början Slut
 är känt med : Association
 Observerat hälsotillstånd
 Visshetsgrad

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Tillstånd (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Observation med attributet status satt till ”mål” eller ”i riskzon för” samt attributet värde och vid behov attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI