NI

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Samband

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen samband håller information om hur två dokumenterade företeelser i personakt är relaterade till varandra.

Attribut
Namn Multiplicitet Typ Kodverk Beskrivning
typ 1 CD_CV

Kod för på vilket sätt två företeelser dokumenterade som uppgifter i personakt är relaterade till varandra. Exempelvis kan en aktivitet ha en relation till en observation där typen är "har orsak", det vill säga orsaken till att aktiviteten utförs är något som tidigare observerats.

Notera att det finns ett kodverk framtaget för sambandstyper. Se separat bilaga.

Relationer
Namn Början Slut
 avser : Association
 Uppgift i personakt
 Samband
 har : Association
 Uppgift i personakt
 Samband
 innehåller : Association
 Dokument
 Samband

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Samband
Koncept Text Saknas

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst Diagram
NI